Restaurátorské a kamenosochařské práce

Restaurátorské a kamenosochařské práce

Restaurátorské a kamenosochařské práce, uměleckořemeslná architektonická díla v kameni a štuku, restaurátorské průzkumy, odborné posudky a projekty, včetně laboratorních analýz, restaurátorské zprávy, transfery sochařských děl a částí architektury.
http://www.restaurovanipamatek.cz