Alkohol a primární zdravotní péče

Alkohol a primární zdravotní péče

Které může být zvláště nebezpečné ve vztahu k některým poškozením zdraví. dáno alkoholem.. jakými jsou jaterní cirhóza a deprese. Lidé se závislostí mohou být léčeni v rámci primární zdravotní péče, souhlasí-li s abstinencí. Cirrhosa jater
http://letenky.jtu.cz