Střední školy Pardubice: DELTA

Střední školy Pardubice: DELTA

Studijní obory: Informační technologie, Ekonomika a podnikání. Specializujeme se na informační systémy, databáze, programování; v ekonomickém oboru kromě ekonomických předmětů na cizí jazyky a využití počítačů pro ekonomy. Denní i dálkové studium.
http://www.delta-skola.cz