Tracker GPS lokátory

Tracker GPS lokátory

Prodej a montáž GPS lokátorů pro on-line GPS lokalizaci dětí, osob, vozidel, zařízení, zvířat a zavazadel pomocí SMS bez závazků a smluv, vedení knihy jízd, sledování více zařízení najednou, omezení zneužití vozidel a zařízení zaměstnanci, ND na vozidla
http://www.trackergps.cz